Somamove

SomaMove® är holistisk fysträning som är atletisk men ändå mjuk. Du arbetar bara med kroppen som motstånd och med underlaget som ditt redskap. Hela passet är ett oavbrutet flöde av olika rörelsemönster där du både tränar vår styrka, kondition, rörlighet, stabilitet och balans.

SomaMove® är något som har vuxit fram genom en strävan. En strävan mot att förstå kroppens funktionella konstruktion och hur den konstruktionen ska användas i rörelse. Vi har experimenterat med våra egna kroppar och andras för att undersöka hur teorin tar form i praktiken. Vår strävan har gett oss tydliga och effektiva resultat samt bevis och argument som hela tiden tar oss vidare. SomaMove® är vetenskapligt förankrat i alla led och är ingen genväg eller förenkling. SomaMove® är hårt arbete.

Som träningsformen är SomaMove® i sig också en strävan, en strävan mot den perfekta kroppen. Men den perfekta kroppen är inte den sjuka bild samhället ger oss som enbart baseras på yttre attribut. Den perfekta kroppen är den kropp som är balanserad, som rör sig obehindrat i fullständiga rörelsebanor, som inte är tyngd av smärtor och som är frisk inifrån och ut.SomaMove® är de rörelser och den kunskap som kan ge dig det du vill ha och förtjänar, den perfekta kroppen.

Instruktörer

Johanna B

Schema

Måndag

17:10 - 17:55

Johanna B

Fredag

12:15 - 12:50

Johanna B

Fler Pass