Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten.

Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.

Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Läs från FHM här!