Moveoo - uppstart hösten 2018

Du har säkert läst om träningsmetoden i både kvällstidningar och magasin för hälsa och träning!

Vår huvudtränare Jennie Blomstrand, ansvarig för vår träningsverksamhet:
- Ytterligare ett bra komplement till vårt utbud som verkligen riktar sig till alla nivåer och åldrar! Vi startar vår utbildning i augusti! Blir en spännande höst!

Så här skriver Moveoo:
” Vi tror att nyfikenhet och lust ligger bakom det som gör att vi ser ut och fungerar som vi gör. Att det får oss att utvecklas och må bra. Därför utmanar vi den traditionella och ofta tillrättalagda träningen med en filosofi och träningsmetod där deltagaren utmanas på ett varierat, individuellt och naturligt sätt. Med Moveoo vill vi återskapa glädjen i att röra på sig oavsett nivå och mål och på så sätt öka välmåendet hos människor.”

Läs mer om Moveoo på Moveoos hemsida! Mer information kommer närmare hösten!